MEB ONAYLI YURTLAR

İçinde kalan öğrencilerin ortaöğrenim ya da yüksek öğrenim olmasına bakılmaksızın tüm öğrenci yurtları Milli Eğitim Bakanlığınca denetlenir. MEB yönetmeliğinin ilgili maddeleri şu şekildedir. Madde 5 — Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel...

KAÇAK YURTLAR DA ÖĞRENCİNİN GÜVENLİĞİ

Ülkemizdeki tüm öğrenci yurtları yurt açma izin belgelerini MEB aracılığı ile bulundukları ilin valiliğinden alırlar ve her konuda bulundukları ilçe milli eğitim müdürlüklerince de sürekli olarak denetlenirler. Kaçak İşletmeler tamamen denetimsizdir. MEB onaylı özel...